Bộ sách Family and Friends bao gồm 6 phần với nhiều bài học và bài giảng rèn luyện các kỹ năng và khả năng tiếng anh.


Bộ giáo trình tiếng Anh Tiểu học gồm ba cấp độ thiết kế đáp ứng khung chương trình tiếng Anh 4 tiết/tuần của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Việt Nam:
  • Giáo trình được thiết kế đặc biệt có tính liên thông với giáo trình Solutions được dùng ở bậc Phổ thông cấp 2 và cấp 3.
  • Giáo trình được chọn và sử dụng trong hệ thống giáo dục Tiểu học theo Hướng dẫn Thực hiện nhiệm vụ số 4919/BGDĐT-GDTH ngày 17/8/2010 của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Việt Nam.
  • Giáo trình tập trung luyện 4 kỹ năng và cung cấp một nguồn tài liệu dồi dào cho các hoạt động trong lớp học thông qua tài liệu Photocopy Masters Book.
  • Cung cấp chương trình luyện phát âm độc đáo.
  • Cung cấp các bài kiểm tra mẫu theo các kỳ thi Cambridge Young Learners: Starters, Movers, Flyers.
  • Bài học đạo đức nhẹ nhàng giúp học sinh phát triển các kỹ năng trong cuộc sống.
Family and Friends 1 - class book gives young learners a solid foundation in English. With a carefully graded reading and writing syllabus, accompanied by a clear phonics programme, the course takes learners from recognizing and tracing letters to writing and reading simple sentences with confidence. The stepbystep approach of this course and motivating lessons using songs, chants, stickers and story roleplaying enable children to progress quickly in English.

»Download Family and Friends

         

---------------------------------------------Tìm thêm - Từ khóa-------------------------------------

Trọn bộ Family and Friends Class Book
Family and Friends Starter
Family and Friends 1
Bé học đếm số
Bé học toán
Dạy Bé tập đếm số
Dạy Bé làm quen với phép cộng trừ đơn giản
Dạy Bé  làm quen với phép tính đơn giản
Giúp bé làm quen với toán học
Làm quen với phép tính cộng trừ
be tap dem so tu 1 den 10