Ứng dụng cho con đánh vần

Khi con Trai đang học lớp 1, cháu đã đánh vần hết quyển sách giáo khoa tập 1 lớp 1. Cháu chơi một mình buồn quá cứ đòi Tôi chơi cùng. Tôi thì bận mà lại muốn cho con vui. Nên tôi tìm cách cho con Trai tự học thông qua việc chơi.


Tôi tìm truyện tranh với yêu cầu :

-         Phải thật ngắn (dài thì cháu sẽ chán không muốn đánh vần, mà chỉ xem tranh)

-          Ngôn ngữ phải phù hợp với trẻ học lớp 1 (cháu có thể tự đánh vần, tự hiểu ý nghĩa của chữ)

-          Phải có ý nghĩa giáo dục

 .

  
» Ứng dụng cho con đánh vần -Android Apps 


                    
» Ứng dụng cho con đánh vần -Android Apps 


---------------------------------------------Tìm thêm-------------------------------------

Cho con đánh vần
Ứng dụng  android Truyện cổ tích
Ứng dụng nghe  truyện cổ tích
ứng dụng đọc  truyện cổ tích cho bé
đọc truyện  tranh cổ tích cho bé nghe
Kể truyện cổ tích theo tranh
Truyện tranh cổ tích  Việt Nam
Kể truyện  cổ tích theo tranh cho bé nghe
Truyện tranh cổ tích: Thánh Gióng