11/18/2018 1:41:11 AM
Viewed: 886
tamkhong
2/5/2013 4:59:47 PM
7 BÍ QUYẾT SỐNG KHỎE CÀNG BIẾT SỚM, CÀNG KHỎE MẠNH

7 BÍ QUYẾT SỐNG KHỎE CÀNG BIẾT SỚM, CÀNG KHỎE MẠNH 

�� Sức khỏe là do mình, không phải do trời định.

�� Quản lý tốt cảm xúc là quản lý tốt sức khỏe.

�� Con người không phải chết vì già, không phải chết vì bệnh, mà là chết vì tức.

�� Ăn quá thừa dinh dưỡng cũng giống như trúng độc.

�� Đi bộ là cách rèn luyện sức khỏe cực kỳ tốt.

�� Gia đình không hòa thuận, con người sẽ sinh ra bệnh tật .

��Hãy dùng lý trí để xử lý vấn đề , không để cảm xúc quyết định cuộc đời bạn.

Gửi trả lời