12/18/2016 8:43:28 PM
Viewed: 791
tamkhong
2/5/2013 4:59:47 PM
Giải pháp quản lý tài chính cá nhân, gia đình hiệu quả nhất hiện nay !
BẠN LÀM GÌ ĐỂ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA MÌNH ỔN ĐỊNH ?

HAY BẠN LUÔN CẢN THẤY MẤT CÂN ĐỐI TRONG VIỆC CHI TIÊU ?

LUÔN LUÔN THẤY HẾT TIỀN MÀ KHÔNG BIẾT LÝ DO ?

BẠN CÓ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH SAU 2, 5, 10 NĂM ?

“Tôi sẽ quản lý khi có nhiều tiền” là một sai lầm thường thấy và cần phải bị gạt bỏ trước khi nói về quản lý tài chính. Lập luận này không khác gì việc “tôi sẽ chăm chỉ học tập khi tôi đạt được những điểm 10”. Nếu bạn không biết quản lý tốt những gì bạn đang có, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ cho bạn thêm cái gì.

Download ứng dụng android về Kế hoạch tài chính theo phương pháp Jars tại: Phương pháp quản lý tiền bạc hiệu quả


Gửi trả lời